ـ استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و یا لینک دادن به آن ها